Специализирани решения за управление на база контролери на Siemens и Moeler

1. Решения за автоматизация на база контролери SIEMENS

1.1 Решения за автоматизация на база контролери SIEMENS SIMATIC

На база на реда микропрограмируеми логически контролери SIEMENS SIMATUC са разработени системи за управление с различни  предназначения. Компактната конструкция, ниската цена и мощна система от команди, правят контролерите идеални решения за малки промишлени приложения, като например хладилна инсталация за охлаждане на кафе на зърна.

siemens

 

1.2. Логическите модули SIEMENS LOGO! са компактни функционално завършени универсални изделия за изграждане на прости системи за управление, с логическа обработка на информацията. Алгоритъмът за функциониране на модулите се задава с програма, съставена от набор вградeни функции.  Цените на модулите са ниски, така че  използването им е икономически целесъобразно.

Прилагат се в решения за управление  на технологично  оборудоване (помпи, вентилатори, компресори), както и системи за отопления и вентилация и др.

2. Решения за автоматизация на база контролери MOELER

Автоматичен режим на работа на хладилната система се осъществява спрограмируем контролер MOELEREASY820.Регулиране на производителността по продукт се осъществява чрез инверторно управление на подаващата помпа, по зададена температура на продукта на изхода. Регулиране на студопроизводството се осъществява чрезелектронно ТРВ, а налягането на конден-зацията – чрез регулатор за оборотите на вентилаторите.

С дисплей  MOELER MFD-Titanмогат да се създават функции за управление и визуализация; показват се съобщения за неизправности, графики, изображения, инструкции за работа, дата и време; потвърждават се съобщения за неизправности, входни стойности или пускови операции.

Със софтуера EASY-SOFTсе програмират необходимите функции и редактират екраните за визуализация. MFD-Titan може да се разширява до 8 устройства и да се включва в мрежа.