Системи за охлаждане на вода за технологични нужди

Водоохлаждащи системи /чилъри/ за лазерни технологии;

 

Водоохлаждащи системи /чилъри/ за производството на пластмасови изделия, хартия и опаковки;

 

Водоохлаждащи системи /чилъри/ за заваръчни машини, хидравлични течности, масла и др.;

 

 

Hladilni sistemi