Системи за хранително-вкусовата промишленост

Хладилни камери и тунели за замразяване и съхранение на мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, плодове и зеленчуци;

 

Моноблок-системи за търговски камери и хладилни шкафове за съхранение на хранителни продукти, вино и др.;

 

Климатични и вентилационни системи за работни помещения;

 

Водоохлаждащи системи /чилъри/ за безалкохолни напитки, гроздова мъст, вино, сокове и др.